Human Being Management

De mens is niet langer een resource. Het is
een Being. Met hoofdletter -B-. Met alle
mogelijkheden en talenten.
Een Resource raakt uitgeput, een Being
blijft enthousiast.
Deze staat namelijk in zijn kracht. Hoe?
Via de Circle of Change.

Lees meer